Důležitá data

15. června 2020
Termín pro zaslání přihlášek partnerů a vystavovatelů je prodloužen.

31. července 2020
Termín pro zaslání přihlášek k účasti se sníženým registračním poplatkem

31. července 2020
Termín pro zaslání přihlášky k ubytování

31. srpna 2020
Termín pro zaslání abstrakt

22. září 2020
Storno registrace

Všechna důležitá data